Ogłoszenie o  konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w rodzaju świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych w poradni zdrowia psychicznego udzielane przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii.

Ogłoszenie o  konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w rodzaju świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych w poradni zdrowia psychicznego udzielane przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii.

Warunki Konkursu Ofert Warunki Konkursu Ofert_17_19-1

Znak Sprawy: OP-4240-17/19

Data publikacji: 27 września 2019 r.

Rozstrzygnięcie: rozstrzygniecie_OP_4240_17

Data publikacji; 8 października 2019 r.

Skip to content