Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne udzielane przez jednego lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne udzielane przez jednego lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii

Znak sprawy: OP-4240-11/20

Warunki Konkursu Ofert: Warunki Konkursu Ofert_OP_4240_11_20

Data publikacji: 14 sierpnia 2020 r.

Rozstrzygniecie Rozstrzygniecie konkursu OP-4240-11-20

Data publikacji: 26 sierpnia 2020 r.

Skip to content