Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne udzielane przez jednego lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii i chorób wewnętrznych w komórkach organizacyjnych Szpitala Babińskiego.

Ogłoszenie o konkursie ofert  na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne udzielane przez jednego lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii i chorób wewnętrznych w komórkach organizacyjnych Szpitala Babińskiego

Znak sprawy: OP-4240-14/21

Warunki Konkursu Ofert: Warunki Konkursu Ofert 14-21

Data publikacji: 7 lipca 2021 r.

Rozstrzygnięcie Konkursu: SKM_C258_Ap21071608040

Data publikacji: 16 lipca 2021 r.

 

 

Skip to content