Ogłoszenie o Konkursie ofert na transport sanitarny

Ogłoszenie o Konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie transportu sanitarnego specjalistycznymi środkami transportu lądowego z zespołem podstawowym (pakiet I) oraz z zespołem specjalistycznym (pakiet II)

Ogłoszenie o Konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie transportu sanitarnego specjalistycznymi środkami transportu lądowego z zespołem podstawowym (pakiet I) oraz z zespołem specjalistycznym (pakiet II)

Znak sprawy OP-4240-26/19

Warunki Konkursu Ofert SKM_C25819112214250

Data publikacji: 22 listopada 2019 r.

Zmiana warunków konkursu ofert:

Pismo wyjaśniające

Zmiana WKO

Załącznik nr 1 do WKO. Formularz oferty zm

Załącznik nr 2 do WKO. Oświadczenie

Załącznik nr 3 do WKO.

Załącznik nr 4 do WKO.

Data zmian 26 listopad 2019 r.

Odpowiedzi na pytania do konkursu: Odpowiedzi_na_pytania_transport sanitarny

Data publikacji: 2 grudnia 2019 r.

Odpowiedzi na pytania do konkursu: Odpowiedzi_na_pytania_II_transport_sanitarny

Data publikacji: 3 grudnia 2019 r.

Rozstrzygnięcie

Data publikacji: 10 grudnia 2019

Skip to content