Ogłoszenie o Konkursie ofert na świadczenie usług medycznych w zakresie psychiatrii udzielanych przez lekarza w trakcie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychiatrii

Ogłoszenie o Konkursie ofert na świadczenie usług medycznych w zakresie psychiatrii udzielanych przez lekarza w trakcie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychiatrii

Znak sprawy: OP-4240-41/2

Warunki Konkursu Ofert: WKO_41_22

Formularz Oferty: Formularz 41_22

Data publikacji: 16 grudnia 2022 r.

Rozstrzygnięcie: rozstrzygnięcie 41-22

Data publikacji: 29 grudnia 2022 r.

Skip to content