Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenie usług medycznych w zakresie psychiatrii udzielanych przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii

Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenie usług medycznych w zakresie psychiatrii udzielanych przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii

Znak sprawy: OP-4240-12/21

Warunki Konkursu Ofert: WKO 12-21

Formularz oferty: Formularz Oferty 12-21

Data publikacji: 21 czerwca 2021 r.

Rozstrzygniecie: Rozstrzygniecie 12-21

Data publikacji: 30 czerwca 2021 r.

Skip to content