Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenie usług medycznych w zakresie psychiatrii udzielane przez psychologa klinicznego w Oddziale Psychiatrycznym Małopolska Południe

Ogłoszenie o konkursie ofert  na świadczenie usług medycznych w zakresie psychiatrii udzielane przez psychologa klinicznego w Oddziale Psychiatrycznym Małopolska Południe

Znak sprawy: CZP-MP -4240-7/21

Warunki Konkursu Ofert: WKO 7-21

Formularz Oferty: Formularz oferty 7-21

Data Publikacji: 18 CZERWCA 2021 R.

Unieważnienie postepowania: Unieważnienie 7-21

Data publikacji: 30 czerwca 2021 r.

Skip to content