Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenie usług medycznych w zakresie psychiatrii przez psychologa klinicznego

Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie psychiatrii udzielane przez psychologa klinicznego

Znak sprawy: OP-4240-34/19

Warunki Konkursu Ofert: Warunki_Konkursu_Ofert_34_19

Data publikacji: 5 grudnia 2019 roku

Rozstrzygnięcie: rozstrzygnięcie_34_19

Data publikacji:20 grudnia 2019 r.

Skip to content