Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenie usług medycznych w zakresie psychiatrii przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii

Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenie usług medycznych w zakresie psychiatrii przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii

Warunki Konkursu Ofert OP_4240_5_20

Załączniki do oferty: formularz oferty_załączniki

Znak sprawy: OP-4240-5/20

Data publikacji: 17 czerwca 2020 r.

Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu: rozstrzygnięcie_OP_4240_5_20

Data publikacji: 1 lipca 2020 r.

 

Skip to content