Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenie usług medycznych przez lekarza trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii

Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenie usług medycznych w zakresie psychiatrii udzielanych przez lekarza w trakcie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychiatrii, tzn. lekarza, który ukończył co najmniej pierwszy rok szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychiatrii w trybie określonym przepisami o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz posiada tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych.

Znak sprawy: OP-4240-26/20

Warunki Konkursu Ofert:Warunki Konkursu Ofert-26 20

Data publikacji: 16 grudnia 2020 r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu: rozstrzygnięcie 26-20

Data publikacji: 28 grudnia 2020 r.

Skip to content