Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenie usług medycznych przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii

Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenie usług medycznych w zakresie psychiatrii przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii.

Znak sprawy: OP-4240-30/19

Warunki Konkursu Ofert: Warunki-Konkursu-Ofert-30_19

Data publikacji: 4 grudnia 2019 roku

Skip to content