OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWTONE W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWTONE W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

Znak sprawy: OP-4240-34/22

Warunki Konkursu Ofert WKO

Załączniki:

Zalacznik_nr_1_wykaz_badan,

Zalacznik_nr_2_badania_cito

Zalacznik_nr_3

Zalacznik_nr_4

Zalacznik_nr_5_formularz_oferty

Zalacznik_nr_6_oswiadczenie_oferenta

Zalacznik_nr_7_umowa

Zalacznik_nr_8_wykaz pracownikow

Zalacznik_nr_9_wykaz_podwykonawcow

Data publikacji: 6 października 2022 r.

Pytania i odpowiedzi do konkursu: pytania

Data publikacji; 13 października 2022 r.

Pytania 18.10 2022 : pytania_ do 34-22 18.10.2022

data publikacji 19 października 2022 r.

Rozstrzygniecie: rozstrzygniecie 34-22

Data publikacji: 25 Października 2022 r.

Skip to content