Budynek Centrum Dzieci i Młodzierzy

Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie świadczeń pielęgniarskich polegających na zapewnieniu całodobowej opieki pielęgniarskiej pacjentom Szpitala

Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie świadczeń pielęgniarskich polegających na zapewnieniu całodobowej opieki pielęgniarskiej pacjentom Szpitala

Znak sprawy: OP-4240-12/22

Warunki Konkursu Ofert: WKO_12_22

Formularz Oferty: Formularz_12_22

Data publikacji : 20 maja 2022 r.

Rozstrzygnięcie: rozstrzygniecie 12-22

Data publikacji: 31 maja 2022 r.

Skip to content