Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie świadczeń pielęgniarskich polegających na zapewnieniu całodobowej opieki pielęgniarskiej Pacjentom Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie

Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie świadczeń pielęgniarskich polegających na zapewnieniu całodobowej opieki pielęgniarskiej Pacjentom Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie

 

Znak sprawy: OP-4240-0/22

Warunki Konkursu Ofert: WKO_30_22

Formularz oferty: Formularz_30_22

Data publikacji 17 sierpnia 2022 r.

Skip to content