Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenia zdrowotne udzielane przez jednego lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii w komórkach organizacyjnych Szpitala Babińskiego w Krakowie

Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenia zdrowotne udzielane przez jednego lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii w komórkach organizacyjnych Szpitala Babińskiego w Krakowie

Znak Sprawy: OP-4240-18/21

Warunki Konkursu Ofert: WKO_18_21

Formularz Oferty: Formularz Oferty 18-21

Data publikacji: 24 sierpnia 2021 r.

Rozstrzygniecie Konkursu: Rozstrzygniecie_18_21

Data publikacji: 1 września 2021 r.

Skip to content