Ogłoszenie o Konkursie ofert na świadczenia usług medycznych w zakresie leczenie środowiskowe (domowe) przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii

Ogłoszenie o Konkursie ofert na świadczenia usług medycznych w zakresie leczenie środowiskowe (domowe) przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza w trakcie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychiatrii w Centrum Zdrowia Psychicznego Kraków-Podgórze.

Znak sprawy: OP-4240-37/22

Warunki Konkursu Ofert: WKO 37-22

Data publikacji : 7 grudbia 2022 r.

Unieważnienie postępowania: uniewaznienie 37-22

Data publikacji: 21 grudnia 2022 r.

Skip to content