Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne udzielane przez psychologa

Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne udzielane przez psychologa w poradni zdrowia psychicznego.

Znak sprawy: OP-4240-29/19

Warunki Konkursu Ofert: Warunki_Konkursu_Ofert_29_19

Data publikacji: 3 grudnia 2019 roku

Rozstrzygnięcie konkursu: Ogloszenie_o_rozstrzygnieciu_konkursu_OP-4240-29_19

Data publikacji: 20 grudnia 2019 roku

Skip to content