Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne udzielane przez psychologa w Poradni Zdrowia Psychicznego Kraków-Podgórze

Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych udzielane przez psychologa w Poradni Zdrowia Psychicznego Kraków – Podgórze

Znak sprawy: OP-4240-32/19

Warunki Konkursu Ofert: Warunki_Konkursu_Ofert_32_19

Data publikacji: 6 grudnia 2019 roku

Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu: Ogloszenie_o_uniewaznieniu_konkursu_ofert_OP-4240-32_2019

Data publikacji: 20 grudnia 2019 roku

Skip to content