Ogłoszenie o Konkursie ofert na świadczenia pielęgniarskie polegające na zapewnieniu całodobowej opieki pielęgniarskiej pacjentom Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie

Ogłoszenie o Konkursie ofert na świadczenia pielęgniarskie polegające na zapewnieniu całodobowej opieki pielęgniarskiej pacjentom Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie

Znak sprawy: OP-4240-13/22

Warunki Konkursu Ofert: WKO_13_22

Formularz Oferty: Formularz_13_22

Data publikacji: 1 czerwca 2022

 

Skip to content