OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA DYŻURY MEDYCZNE W ODDZIAŁACH STACJONARNYCH

Ogłoszenie konkursie ofert na “Dyżury medyczne w oddziałach stacjonarnych” –

Znak sprawy: OP-4240-35/22

Warunki Konkursu Ofert: WKO

Data publikacji 13 października 2022 r.

Rozstrzygnięcie: rozstrzygniecie 35_22

Data publikacji: 3 listopada 2022 r.

Skip to content