Ogłoszenie Archiwum Zakładowego w sprawie odbioru dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia

Ogłoszenie Archiwum Zakładowego w sprawie odbioru dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia

Działając na podstawie art. 29 ust.2  Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008r. (Dz. U. 2009 Nr 52, poz. 417 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania z dnia 21 grudnia 2010r. (Dz. U. Nr 252 poz 1697 z późn. zm.)   informujemy, że z uwagi na upływające okresy przechowywania dokumentacji medycznej istnieje możliwość odbioru dokumentacji medycznej indywidualnej wewnętrznej pacjentów leczonych w Szpitalu Specjalistycznym im. dr. J. Babińskiego w Krakowie.

Przeznaczona do zniszczenia dokumentacja : rocznik 1988

Pacjenci, którzy w tym roku byli hospitalizowani po raz ostatni w naszym Szpitalu mogą odebrać osobiście oryginały historii choroby, bądź ich przedstawiciele ustawowi, a w razie śmierci pacjenta – osoby przez niego upoważnione do uzyskiwania dokumentacji . Po odbiór oryginału dokumentacji medycznej można zgłaszać się najpóźniej w terminie do 31.01.2022r. do Archiwum Zakładowego Szpitala. Po tym terminie dokumentacja medyczna zostanie zniszczona.

Kontakt w sprawie : Archiwum Zakładowe    tel. 12 65 24 373                               

Skip to content