Ogłoszenia o sprzedaży aktywów

 

Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na sprzedaż ambulansu sanitarnego wraz z wyposażeniem

 

I

I przetarg nieograniczony na sprzedaż ambulansu sanitarnego wraz z wyposażeniem

Znak sprawy: OP-235-1/20

Dokumenty przetargowe:

Ogłoszenie o przetargu: przetarg ogloszenie

Opinia techniczna: zal_opinia techniczna

załącznik 1: zal1_formualarz oferty karetka Renault

Data publikacji: 14 stycznia 2020 r.

Unieważnienie przetargu Unieważnienie

Data publikacji 30 stycznia 2020 r.

 

 

Ogłoszenie o II Przetargu nieograniczonym na sprzedaż aktywów

II przetarg nieograniczony na sprzedaż ambulansu sanitarnego wraz z wyposażeniem

Znak sprawy: OP-235-4/20

Dokumenty przetargowe:

Ogłoszenie o przetargu:  ogloszenie o przetargu_OP_235_4_20

Opinia techniczna: zal_opinia techniczna karetka

załącznik 1: zał _formularz oferty II przetarg_karetka Renault

Data publikacji: 30 stycznia 2020 r.

Rozstrzygnięcie:rostrzygniecie przetargu

Data publikacji: 17 lutego 2020 r.

Unieważnienie II pisemnego przetargu: uniewaznienie postępowania_OP_235_4_20

Data publikacji: 27 lutego 2020 r.

 

Ogłoszenie o III Przetargu nieograniczonym na sprzedaż aktywów

III przetarg nieograniczony na sprzedaż ambulansu sanitarnego wraz z wyposażeniem

Znak sprawy: OP-235-13/20

Dokumenty przetargowe:

Ogłoszenie o przetargu: sprzedaż karetki_OP_235_13_20

Opinia techniczna: dok.techniczna_EX-5205-19

załącznik 1: formularz sprzedazy-1

Data publikacji: 17 czerwca 2020 r.

Odpowiedź na pytanie przetargowe:

Pytanie i odpowiedź: odpowiedź 1_karetka_OP_235_13_20

Data publikacji: 23 czerwca 2020 r.

Rozstrzygnięcie : rozstrzygniecie_OP_235_13_20

Data publikacji: 10 lipca 2020 r.

Skip to content