Dzienny Oddział Psychiatryczny w Skawinie

Skawina, ul. Energetyków 16 

Oddział działa w strukturze Centrum Zdrowia Psychicznego Małopolska-Południe realizującego Program Pilotażowy w Psychiatrii

Dane teleadresowe do Oddziału Dziennego w Skawinie:

Energetyków 16, 32-050 Skawina,

Rejestracja Telefon: 12 65 24 605

Gabinet Lekarski: 12-652-45-89

Kierownik Oddziału lek. med. Daria Zielińska

Oddział Dzienny dysponuje 15 miejscami i jest koedukacyjny. Oddział  kieruje swoją ofertę terapeutyczną do pacjentów z zaburzeniami psychotycznymi, zaburzeniami nastroju oraz zaburzeniami uwarunkowanymi zmianami organicznymi.

Okres pobytu w Oddziale wynosi ok. 12-16 tygodni. Zajęcia terapeutyczne odbywają się pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:00. W trakcie pobytu pacjenci otrzymują jeden ciepły posiłek oraz leki.

Program terapeutyczny Oddziału obejmuje następujące rodzaje oddziaływań: konsultacje lekarza specjalisty, farmakoterapia, spotkania społeczności terapeutycznej, psychoterapia grupowa, edukacja zdrowotna, psychoedukacja, terapia zajęciowa, trening rozwiązywania problemów, trening kulinarny, dyskusyjny klub filmu i książki, czas dla Starosty – zajęcia o tematyce inicjowanej przez pacjentów, wycieczki lokalne. Oddział oferuje również możliwość spotkań edukacyjnych dla rodzin i opiekunów Pacjentów z zaburzeniami psychicznymi, które odbywają się raz w miesiącu. Ponadto Oddział w Myślenicach w swojej ofercie ma grupę wspierająco – aktywizującą dla pacjentów gorzej funkcjonujących, grupę psychoterapeutyczną dla osób z rozpoznaniami zaburzeń psychotycznych, choreoterapię i trening poznawczy. W dalszych planach na kolejny rok 2021 Oddział w Myślenicach ma zamiar utworzyć Klub Pacjenta.

W celu poprawy funkcjonowania pacjentów w środowisku Oddział współpracuje z lokalnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej oraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Skip to content