Dzienny Oddział Psychiatryczny Rehabilitacyjny w Miechowie

Miechów , ul. Szpitalna 3
Tel. (41) 38 20 130
Kierownik jednostki: lek. med. Wojciech Teleśnicki – specjalista psychiatra

Oddział zlokalizowany jest w Miechowie, przy ul. Szpitalnej 3, budynek A, I piętro (wejście przez SOR) i zajmuje się leczeniem i rehabilitacją osób z zaburzeniami psychicznymi, powyżej 18 roku życia, w warunkach opieki dziennej. Okres pobytu w Oddziale wynosi od 4 do 16 tygodni. Oddział dysponuje 20 miejscami. Leczone są tu osoby z zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza psychotycznymi i afektywnymi niewymagające leczenia całodobowego z wyłączeniem osób z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem substancji psychoaktywnych, zaburzeń osobowości, zaburzeń nerwicowych i behawioralnych.

W Oddziale Dziennym Pacjenci mają zapewnione leczenie farmakologiczne oraz zajęcia terapeutyczne prowadzone przez personel Oddziału (lekarze, psycholodzy, pielęgniarki, terapeuta zajęciowy). Zajęcia terapeutyczne odbywają się pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.00. W ramach zajęć oferujemy Pacjentom obiad w restauracji w tutejszym Szpitalu.

Do Oddziału Dziennego Rehabilitacyjnego Pacjenci są przyjmowani na podstawie skierowania. Przyjęcia odbywają się po wcześniejszej konsultacji kwalifikacyjnej z personelem Oddziału (lekarz, psycholog). Konsultacje kwalifikacyjne odbywają się w każdy piątek o godzinie 11.00. Po zakwalifikowaniu Pacjent zostaje przyjęty do Oddziału w następny dzień roboczy, lub w terminie wybranym przez Pacjenta.

Skip to content