Dzienny Oddział Psychiatryczny Rehabilitacyjny Kraków Podgórze II

Kontakt: (12) 6524 555

 

Oddział znajduje się w budynku 31 A (Biały Domek) po prawej stronie od głównego wjazdu do szpitala. Oddział dysponuje 25 miejscami.

 

Oddział kieruje swoją ofertę terapeutyczną do Pacjentów z zaburzeniami psychicznymi, obejmującymi: zaburzenia psychotyczne, afektywne oraz uwarunkowane organicznymi zmianami w ośrodkowym układzie nerwowym.

 

Oddział posiada zindywidualizowany program terapeutyczny, skierowany do osób, które nie wymagają całodobowej opieki. Zajęcia odbywają się w godzinach od 8:00 – 13:30 od poniedziałku do piątku.

 

 

Zespół terapeutyczny

  • Kierownik – Paweł Smyk
  • Lekarz – Andrzej Kras
  • Pielęgniarka Oddziałowa – Katarzyna Fus
  • Pielęgniarka – Agata Jędrzejowska
  • Psychologowie – Jolanta Ślusarczyk-Mękarska, Katarzyna Kotlarska, Kamila Konik
  • Terapeuta Zajęciowy – Małgorzata Spólnik

Model terapeutyczny oprócz farmakoterapii, kładzie nacisk na psychoterapię indywidualną i grupową, konsultacje rodzinne a także psychoedukację. Duża część terapii i rehabilitacji odbywa się za pomocą oddziaływań arte-terapeutycznych i plastycznych jak: rękodzieło artystyczne, a także malarstwo, rysunek. Duży nacisk w stosowanej w oddziale terapii kładzie się także na oddziaływania społeczne – poprzez – regularne wyjścia grupowe do muzeów, galerii, uczestniczenie w okazjonalnych wydarzeniach artystycznych, wycieczkach rekreacyjnych.
Formy pomocy to indywidualny program leczniczo – rehabilitacyjny obejmujący specjalistyczną opiekę lekarską i psychologiczną, specjalistyczną opieka pielęgniarska, społeczność terapeutyczną ,psychoterapię grupową i indywidualna, trening umiejętności społecznych, terapię zajęciowa, psychoedukacja oraz terapię przez sztukę.

PRZYJĘCIE DO JEDNOSTKI

 

Przyjęcie do Oddziału odbywa się po kwalifikacji i ustaleniu terminu rozpoczęcia terapii. Konsultacje kwalifikujące do przyjęcia odbywają się w każdą środę w godzinach 12:00 – 13:00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (tel. 12 6524 555).

Przy przyjęciu niezbędne są skierowanie na leczenie w oddziale dziennym (ważne 2 tygodnie) i dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

Skip to content