Dzienny Oddział Psychiatryczny Kraków – Nowa Huta

Kraków, Centrum B 11a
Tel. (12) 642 24 83

Zespół:

Kierownik Oddziału:
dr n.med. Katarzyna Pragnący – lekarz specjalista psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo – behawioralny,

tel: 12 642 24 83 (kontakt we wtorki lub środy w godzinach 11.30 – 13.00);

Pielęgniarka Oddziałowa:
Renata Janiczko – pielęgniarka dyplomowana – specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego,

tel: 573 166 748 (kontakt w środy lub w piatki w godzinach 11.00 – 14.00);

Sekretaretarka:
Liliana Dunaj, tel: 12 642 25 10 (kontakt w celu umawiania terminów kwalifikacji do Oddziału Dziennego);

Lekarz:
lek.med. Katarzyna Schmidt – lekarz spacjalista psychiatra, psychoterapeuta psychodynamiczny,

tel: 12 642 24 83 (kontakt w piątki w godzinach 9.00 – 11.00)

Pielęgniarka:
mgr Wioletta Helak – dyplomowana pielegniarka;

Psychologowie:
mgr Olga Mazgaj – psychoterapeuta psychodynamiczny;
mgr Karolina Piwowarska – psychoterapauta poznawczo – behawioralny;
mgr Monika Hejna – psychoterapeuta psychodynamiczny, certyfikowany terapeuta uzależnień, w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej;
mgr Szymon Sarwa – psychoterapeuta poznawczo – behawioralny.

Terapeuta zajęciowy:
mgr Dorota Kiełbińska.

Oddział superwizuje lek.med. Ewa Niezgoda

Oddział Dzienny znajduje się w Nowej Hucie (os. Centrum B 11 A), dysponuje 20 miejscami. Swoją bogatą ofertę programową kierujemy do pacjentów z diagnozą zaburzeń psychotycznych, zaburzeń afektywnych, zaburzeń lękowych, zaburzeń neurorozwojowych i zaburzeń osobowości, którzy nie wymagają hospitalizacji całodobowej lub leczenia w jednostkach wysocespecjalistycznych. Pobyt w Oddziale Dziennym trwa 12 tygodni.
Naszym celem jest zapewnienie kompleksowej opieki psychiatryczno – psychologicznej, co obejmuje diagnostykę, leczenie farmakologiczne, psychoterapię indywidualną i grupową.
Program Oddziału Dziennego obejmuje równolegle prowadzone dwie grupy psychoterapeutyczne, praca w nich odbywa się w nurcie poznawczo-behawioralnym oraz psychodynamicznym. Psychoterapia grupowa odbywa się dwa razy w tygodniu, pacjenci przydzielani są do grup ze względu na diagnozę oraz poziom funkcjonowania poznawczego i społecznego.

Psycholodzy będący w trakcie czteroletniego szkolenia z psychoterapii poznawczo – behawioralnej prowadzą w Oddziale dwa autorskie warsztaty. Jeden z nich ma na celu wzmocnienie poczucia własnej sprawczości (poczucia wpływu na własne życie) poprzez trening asertywności, pracę na celach oraz nazywanie, przeformułowanie i wyrażanie emocji takich jak: lęk, złość, smutek, czy wstyd. Drugi warsztat dotyczy nauki regulacji emocji. Skuteczność tego warsztatu jest weryfikowana poprzez badanie kliniczne, sprawdzające poziom regulacji emocji uczestników przed i po zakończonych warsztatach.
W celu profilatyki zdrowia psychicznego prowadzimy “Trening zachowań prozdrowotnych”. “Historia życia” umożliwia wzajemne poznawanie sie pacjentów. Narracyjny charakter zajęć pozwala na zaprezentowanie wybranych przez pacjenta, najważniejszych z jego perspektywy zdarzeń, które wpłynęły na przebieg życia, oraz subiektywnego, emocjalnego i racjonalnego sposobu ich rozumienia.
Program Oddziału obejmuje także terapię zajęciową, gdzie wykonywane są prace przy użyciu technik: „string art.”, „iris folding”, „ decoupage”, „qulling”, „dot painting”, zajęcia aktywizacyjno – integracyjne, arteterapię, muzykoterapię i relaksację, wykorzystującą trening progresywny Jacobsona, trening autogenny Schultza, elementy jogi oraz masaż piłeczkami relaksacyjnymi Grespi.

Kwalifikacje do Oddziału odbywają się w czwartki w godzinach 9.00 – 10.30 po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu pod numerem telefonu: 12 642-25-10.
Wymagane jest skierowanie od lekarza psychiatry lub lekarza rodzinnego i dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

Po omówieniu z pacjentem zasad funkcjonowania Oddziału, zakwalifikowaniu i wyrażeniu przez pacjenta zgody na leczenie uzgadniany jest termin przyjęcia.

Zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Skip to content