Oddział Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu (OPSW)

Kontakt:
Budynek II A – kierownik oddziału, sekretariat: (12) 65 24 515, fax: (12) 65 24 460
Oddziałowa: (12 )65 24 453
Budynek III A – sekretariat: (12) 65 24 484,

Kierownik Oddziału : lek. med. Krystyna Sosińska-Stępniewska – specjalista psychiatra
Pielęgniarka oddziałowa: mgr Ewa Majeran
Oddział znajduje się w budynkach II A i III A i dysponuje 65 miejscami. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 10 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających jest jedynym oddziałem psychiatrycznym w Małopolsce realizującym stosowanie środka zabezpieczającego w stopniu wzmocnionym.
Odwiedziny chorych odbywają się w dni powszednie w godz. 14.00-17.00 oraz w weekendy i święta w godz. 9.00- 12.00 i 14.00- 17.00

Zadaniem Oddziału jest objęcie Pacjenta, wobec którego jest wykonywany środek zabezpieczający, zaplanowanym i zindywidualizowanym leczeniem obejmującym farmakoterapię, psychoterapię, rehabilitację i resocjalizację, w celu umożliwienia mu powrotu do życia w społeczeństwie. Terapia w Oddziale opiera się na zasadach społeczności terapeutycznej. Obok społeczności i leczenia farmakologicznego obejmuje także psychoterapię indywidualną i grupową, psychoedukację na temat choroby psychicznej, treningi interpersonalne, arteterapię (psychorysunek, kolaż, muzykoterapię, biblioterapię). Realizowane są także cyklicznie autorskie programy psychoedukacji dotyczącej uzależnienia od alkoholu i środków psychoaktywnych oraz trening pracy nad emocjami, a także treningi behawioralne: higieny i budżetowy, zajęcia kulinarne. Pacjenci mogą uczestniczyć w dodatkowych, popołudniowych zajęciach, takich jak nauka języka angielskiego, obsługi komputera czy Klub Podróżnika. Pacjenci redagują i wydają gazetkę oddziałową „ Pod Pretekstem”, Oddział posiada dostęp do terenu rekreacyjnego złożonego z tarasu i obszernego terenu zielonego z boiskiem do gier zespołowym i aktywnego wypoczynku
Oddział Psychiatrii Sądowej, działający w oparciu o model opieki środowiskowej, ma na celu objęcie Pacjentów kompleksową opieką, zarówno w okresie stosowania środka zabezpieczającego – w Oddziale Psychiatrii Sądowej, jak i po jego uchyleniu przez Sąd – w Oddziale Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym II, a następnie w Poradni Terapii w ramach Środka Zabezpieczającego, gdzie Pacjent objęty jest opieką psychiatryczną i psychologiczną oraz może uczestniczyć w spotkaniach grupy wsparcia dla osób zwolnionych ze stosowania środka zabezpieczającego.

Skip to content