Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic (OLZON)

Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic mieści się w budynku 102 i dysponuje 35  miejscami dla pacjentów leczonych w trybie stacjonarnym. Jest jednostką specjalistyczną, zajmującą się leczeniem tzw. specyficznych zaburzeń osobowości, w głównej mierze tych, których patologia dotyczy struktury charakteru – m.in. osobowości paranoicznej, schizoidalnej, borderline, narcystycznej czy histrionicznej.

Pacjentów z głębokimi zaburzeniami osobowości, w odróżnieniu od nerwicowych i tych z lżejszą patologią osobowości trudno jest leczyć tylko w warunkach ambulatoryjnych czy oddziału dziennego. Odpowiedzią na te potrzeby było utworzenie w Szpitalu Babińskiego oddziału stacjonarnego, na którym można podjąć adekwatne leczenie pacjentów z tego rodzaju schorzeniami. Pacjenci z zaburzeniami osobowości mają za sobą zazwyczaj historię wielokrotnych hospitalizacji psychiatrycznych spowodowanych depresją, samouszkodzeniami, próbami i tendencjami i samobójczymi, uzależnieniami oraz zaburzeniami jedzenia.

Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic przyjmuje do leczenia kobiety i mężczyzn po ukończeniu 18 roku życia. Więcej na stronie Oddziału https://olzon.babinski.pl

Pacjenci przyjmowani są po przejściu czteroetapowej procedury kwalifikacji.
Wskazane jest skierowanie z opisem dotychczasowego przebiegu leczenia. W celu ustalenia terminu swojej pierwszej konsultacji, należy skontaktować się samodzielnie, telefonicznie z Pielęgniarką Oddziałową – nr tel. 12 652 43 17, w godzinach między 8.00 a 14.30, w środy wyjątkowo między 8.00 a 10.00. Pacjent zapisywany jest wówczas na Liście Oczekujących, zgodnie z obowiązującą nas procedurą, która jest wymagana przez NFZ. Zapisując się na Listę należy podać numer telefonu kontaktowego, numer pesel i adres zamieszkania. Ustalony termin jest obowiązujący.
Dla pacjentów, którym szczególnie zależy na szybkim podjęciu terapii, zgodnie z przewidzianą procedurą, proszeni są o potwierdzenie swej gotowości telefonicznie. Będą mogli skorzystać z wolnego miejsca, jeśli ktoś wcześniej wpisany na Listę Oczekujących zrezygnował z konsultacji.

Do leczenia w Oddziale, nie kwalifikują się pacjenci z rozpoznaniem schizofrenii,  z zaburzeniem osobowości typu antysocjalnego, z wysokim ryzykiem używania przemocy. Pacjenci uzależnieni od alkoholu, substancji psychoaktywnych, leków, bez sześciomiesięcznego okresu abstynencji również nie zostaną przyjęci – będą kierowani najpierw do terapii uzależnień.

Skip to content