MAŁOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA – PAKIET MEDYCZNY 2

Szpital Babińskiego w Krakowie podpisał umowę z Województwem Małopolskim na kwotę blisko 1 mln zł przeznaczona na zakup środków ochrony osobistej i sprzętu medycznego

 

4 listopada 2020 r.  Szpital Kliniczny im. dr J.Babińskiego SPZOZ w Krakowie podpisał z Województwem Małopolskim umowę partnerską na rzecz wspólnej realizacji projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2” planowanego do współfinansowania z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie), którego celem jest wzmocnienie sektora ochrony zdrowia w związku z walką i zapobieganiem rozwojowi epidemii COVID-19.

Liderem projektu jest Województwo Małopolskie (Biuro Inwestycji Strategicznych).

Szpital Babińskiego w Krakowie otrzyma dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 980 399,27 zł na zakup środków ochrony osobistej, środków do dezynfekcji, bramek dezynfekcyjnych (2 szt.), a także sprzętu medycznego w tym m.in.: aparatów EKG, pulsoksymetrów, autoklaw, zamgławiaczy.

Skip to content