Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarza specjalistę

Dyrektor

Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie
ul. dr. Józefa Babińskiego 29
30 – 393 Kraków

ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii w poradni zdrowia psychicznego na rzecz pensjonariuszy domów pomocy społecznej.

Warunki Konkursu Ofert OP-4240-24/20

Znak sprawy: OP-4240-24/20

Data publikacji: 3 grudnia 2020 r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu: Rozstrzygnięcie 24-20

dara publikacji 23 grudnia 2020 r.

Skip to content