Komunikat Dyrekcji Szpital Babińskiego – zawieszenie przyjęć pacjentów do hospitalizacji w trybie planowym

Komunikat Dyrekcji Szpital Babińskiego – zawieszenie przyjęć pacjentów do hospitalizacji w trybie planowym

W nawiązaniu do komunikatu Centrali NFZ z dnia 15 marca 2020 r. nt. zaleceń dla świadczeniodawców dotyczących zasad udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Szpital Kliniczny im dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie informuje, że z dniem 20 marca 2020 r. do odwołania czasowo zawiesza przyjmowanie pacjentów do hospitalizacji w trybie planowym i przyjęć, które nie spełniają kryteriów przyjęć pilnych.

Powyższa decyzja podyktowana jest koniecznością zminimalizowania ryzyka transmisji infekcji COVID-19. Liczba przypadków zakażenia wykrytych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zwiększa się z każdym dniem, co znacznie podnosi ryzyko epidemiologiczne. Dodatkowo wynika ona z trudności kadrowych szpitala będących efektem absencji personelu medycznego, spowodowanych zwolnieniami chorobowymi oraz opieką nad dziećmi, utrudniającymi planowe udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Skip to content