Centrum Zdrowia Psychicznego Małopolska-Południe

Od dnia 1 września 2020 r. Szpital Kliniczny im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie rozpoczął realizację programu pilotażowego w psychiatrii. W jego ramach działa obecnie Centrum Zdrowia Psychicznego Małopolska-Południe (w skrócie „Centrum”), które udziela świadczeń mieszkańcom  powiatu myślenickiego, gminy Mogilany, gminy miejsko-wiejskiej Skawina i gminy miejsko-wiejskiej Świątniki Górne.

Celem pilotażu jest wprowadzenie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej opartego na centrach zdrowia psychicznego. Opiera się ono na nowym schemacie organizacyjnym (rysunek poniżej) i nowych zasadach finansowania, a jego celem jest poprawa  jakości oraz dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej. CENTRA ZDROWIA PSYCHICZNEGO – opieka blisko domu   – kliknij tutaj

Ważnym elementem pilotażu jest funkcjonowanie Punktów Zgłoszeniowo – Koordynacyjnych, których zadaniem jest udzielenie pomocy zgłaszającym się osobom.

Informacja filmowa o zadaniach Punktu Zgłoszeniowo – Koordynacyjnego – kliknij tutaj

 

W ramach Centrum zdrowia Psychicznego Małopolska – Południe funkcjonują dwa Punkty Zgłoszeniowo Koordynacyjne:

Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny w Myślenicach, ul. Drogowców 6, e-mail: pzk2-myslenice@babinski.pl,

Telefon 12 312-71-47 lub 505-417-584 – czynny codziennie od poniedziałku do piątku (poza dniami ustawowo wolnymi od pracy ) w godzinach 08:00 – 18:00

Punkt Zgłoszeniowo-Kootrdynacyjny w Skawinie, ul. Energetyków 16, e-mail: pzk1-skawina@babinski.pl

Telefon 12 65-24-605 lub 516-928-991 czynny codziennie od poniedziałku do piątku (poza dniami ustawowo wolnymi od pracy ) w godzinach 08:00 – 18:00

Ponadto w  Centrum przez całą dobę pełni dyżur telefoniczny lekarz

Telefon do Lekarza Dyżurnego Centrum: 505-417-581 czynny całą dobę

 

 

 

Dane teleadresowe do Centrum:


Telefon 12 312-71-47 – czynny codziennie od poniedziałku do piątku (poza dniami ustawowo wolnymi od pracy) w godzinach 08:00 – 18:00
e-mail: czp@babinski.pl
ul. dr. Józefa Babińskiego 29, 30-393 Kraków

Kierownik Centrum: lek. med. Tomasz Rewer, specjalista psychiatra
Z-ca Kierownika Centrum – mgr Katarzyna Wrona

 

Kto może szukać pomocy w naszym Centrum?

  • Osoby pełnoletnie cierpiące na zaburzenia psychiczne, mieszkające na terenie, którym się Centrum opiekuje. Nasi Specjaliści czekają na pacjenta (w godzinach pracy) w jednym z dwóch Punktów Koordynacyjno-Zgłoszeniowych (Skawina/Myślenice). Nie obowiązują żadne skierowania. Nie trzeba zapowiadać swojego przyjścia ani się rejestrować wcześniej. Do Centrum można przyjść w każdej chwili (w godzinach jego pracy), szukając pomocy dla siebie lub dla bliskiej osoby, której stan budzi niepokój.
  • Pacjent może przyjść sam lub z bliskimi, żeby czuć się raźniej. Jeśli się zgodzi, bliska osoba będzie przy nim podczas konsultacji. Pacjent porozmawia ze specjalistą i zostanie przeprowadzony wywiad, w tym z bliskimi.
  • Po ustaleniu, co się dzieje, opracowany zostanie plan leczenia. Jeśli przypadek zostanie uznany za pilny, leczenie wystartuje nie później niż 72 godziny od konsultacji w Punkcie Koordynacyjno-Zgłoszeniowym. Będzie ułożone tak, żeby jak najlepiej odpowiadało potrzebom pacjenta i pasowało do problemów, z którymi się boryka.

 

Centrum nie udziela świadczeń opieki zdrowotnej dzieciom i młodzieży poniżej 18 r.ż. oraz osobom uzależnionym. W razie konieczności pracownicy Centrum wskażą odpowiednie placówki, w których pacjenci (zwłaszcza osoby z uzależnieniem) będą mogli znaleźć odpowiednią pomoc i leczenie.

 

 

Centrum udziela pomocy:

  1. czynnej – obejmującej leczenie i wsparcie świadczeniobiorców z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi, wymagających ciągłości świadczeń opieki zdrowotnej, aktywnego podtrzymywania kontaktu i wyprzedzającego rozwiązywania problemów;
  2. długoterminowej – innym niż określeni w pkt 1  świadczeniobiorcom z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi;
  3. krótkoterminowej – świadczeniobiorcom z zaburzeniami epizodycznymi lub nawracającymi;
  4. doraźnej – świadczeniobiorcom w stanach nagłych i przypadkach pilnych;
  5. konsultacyjnej – innym niż określeni w pkt 1-4 świadczeniobiorcom potrzebującym świadczeń diagnostycznych lub porad.

 

Kompleksowa opieka psychiatryczna w naszym Centrum odbywa się w warunkach:

 

Leczenie w Centrum odbywa się według indywidualnego planu terapeutycznego, koordynowanego we współpracy z asystentami zdrowienia.

Pomoc udzielana przez Centrum jest bezpłatna.

Skip to content