Centrum Zdrowia Psychicznego Kraków-Podgórze

Od dnia 1 lipca 2022 r. Szpital Kliniczny im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie rozpoczął realizację programu pilotażowego w psychiatrii w dawnej dzielnicy Podgórze, które udziela świadczeń mieszkańcom obecnych dzielnic VIII, IX ,X, XI, XII i XIII.

Celem pilotażu jest wprowadzenie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej opartego na centrach zdrowia psychicznego. Opiera się ono na nowym schemacie organizacyjnym  i nowych zasadach finansowania, a jego celem jest poprawa  jakości oraz dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej. CENTRA ZDROWIA PSYCHICZNEGO – opieka blisko domu   – kliknij tutaj

Ważnym elementem pilotażu jest funkcjonowanie Punktów Zgłoszeniowo – Koordynacyjnych, których zadaniem jest udzielenie pomocy zgłaszającym się osobom.

Informacja filmowa o zadaniach Punktu Zgłoszeniowo – Koordynacyjnego – kliknij tutaj

W ramach Centrum Zdrowia Psychicznego Kraków-Podgórze funkcjonują trzy

Punkty Zgłoszeniowo Koordynacyjne, czynne w dni powszednie od 7.00 do 19.00.

 

Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny nr 1:

Poradnia Zdrowia Psychicznego Kraków – Podgórze I,

adres: ul. dr. J. Babińskiego 29, 30-393 Kraków (bud. 7B),

telefon kontaktowy do PZK: 668-862-687, (12) 65-24-584,

Adres e-mail do PZK: pzk1-podgorze@babinski.pl

 

Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny nr 2:

Poradnia Zdrowia Psychicznego Kraków – Podgórze II

Adres: ul. Cegielniana 4a,  30-404 Kraków, 

Telefon kontaktowy do PZK: 506-763-172, (12) 65-24-670,

Adres e-mail do PZK: pzk2-podgorze@babinski.pl

 

Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny nr 3:

Poradnia Zdrowia Psychicznego Kraków – Podgórze III

Adres:: al. Adolfa Dygasińskiego 2d,  30-820 Kraków

Telefon kontaktowy do PZK: 506-763-392, (12) 65-24-680

Adres e-mail do PZK: pzk3-podgorze@babinski.pl

Miejscem udzielania pomocy doraźnej dla Centrum Zdrowia Psychicznego Kraków-Podgórze jest : Izba Przyjęć Szpitala Klinicznego im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie ul. dr. J. Babińskiego 29, 30-393 Kraków (bud. 102),

Telefon kontaktowy: 506-763-499

 

Miejscem udzielania świadczeń całodobowych jest całodobowy Oddział Psychiatryczny Kraków–Podgórze I (bud. nr I parter)

 1. dr. J. Babińskiego 29, 30-393 Kraków, Telefon kontaktowy: (12) 65-24-247

 

Centrum Zdrowia Psychicznego Kraków – Podgórze

Dane teleadresowe do Centrum:

Telefon kontaktowy do CZP: 728-891-592

Adres e-mail do CZP: czp-podgorze@babinski.pl

Kierownik CZP:

mgr Edyta Szczurek – pielęgniarka ze specjalizacją z pielęgniarstwa psychiatrycznego, z długoletnim doświadczeniem zawodowym; certyfikowany specjalista terapii środowiskowej; ukończyła studia wyższe w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej oraz studia podyplomowe  w zakresie zarządzania w opiece zdrowotnej.

Zastępca Kierownika CZP:

Lek. med. Wojciech Moskal

Kierownik Sekretariatu CZP : Katarzyna Wcisło Tel. 12 65 24 630

Kto może szukać pomocy w naszym Centrum?

 • Osoby pełnoletnie cierpiące na zaburzenia psychiczne, mieszkające na terenie, którym się Centrum opiekuje. Nasi Specjaliści czekają na pacjenta (w godzinach pracy) w jednym z trzech Punktów Koordynacyjno-Zgłoszeniowych (w dzielnicy Podgórze). Nie obowiązują żadne skierowania. Nie trzeba zapowiadać swojego przyjścia ani się rejestrować wcześniej. Do Centrum można przyjść w każdej chwili (w godzinach jego pracy czyli od 7.00 do 19.00), szukając pomocy dla siebie lub dla bliskiej osoby, której stan budzi niepokój.
 • Pacjent może przyjść sam lub z bliskimi, żeby czuć się raźniej. Jeśli się zgodzi, bliska osoba będzie przy nim podczas konsultacji. Pacjent porozmawia ze specjalistą i zostanie przeprowadzony wywiad, w tym z bliskimi.
 • Po ustaleniu, co się dzieje, opracowany zostanie plan leczenia. Jeśli przypadek zostanie uznany za pilny, leczenie wystartuje nie później niż 72 godziny od konsultacji w Punkcie Koordynacyjno-Zgłoszeniowym. Będzie ułożone tak, żeby jak najlepiej odpowiadało potrzebom pacjenta i pasowało do problemów, z którymi się boryka.

Centrum nie udziela świadczeń opieki zdrowotnej dzieciom i młodzieży poniżej 18 r.ż. oraz osobom uzależnionym. W razie konieczności pracownicy Centrum wskażą odpowiednie placówki, w których pacjenci (zwłaszcza osoby z uzależnieniem) będą mogli znaleźć odpowiednią pomoc i leczenie.

Centrum udziela pomocy:

 1. czynnej – obejmującej leczenie i wsparcie świadczeniobiorców z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi, wymagających ciągłości świadczeń opieki zdrowotnej, aktywnego podtrzymywania kontaktu i wyprzedzającego rozwiązywania problemów;
 2. długoterminowej – innym niż określeni w pkt 1  świadczeniobiorcom z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi;
 3. krótkoterminowej – świadczeniobiorcom z zaburzeniami epizodycznymi lub nawracającymi;
 4. doraźnej – świadczeniobiorcom w stanach nagłych i przypadkach pilnych;
 5. konsultacyjnej – innym niż określeni w pkt 1-4 świadczeniobiorcom potrzebującym świadczeń diagnostycznych lub porad.

Kompleksowa opieka psychiatryczna w naszym Centrum odbywa się w warunkach:

 • ambulatoryjnych, realizowanych poprzez  wymienione powyżej  Poradnie Zdrowia Psychicznego
 • leczenia środowiskowego (domowego), realizowanych przez pracowników Zespołów Leczenia Środowiskowego
 • dziennych  realizowanych poprzezDzienne Oddziały Psychiatryczne
 • stacjonarnych ( całodobowo), realizowany poprzez Oddział Psychiatryczny Kraków-Podgórze

Leczenie w Centrum odbywa się według indywidualnego planu terapeutycznego, koordynowanego we współpracy z asystentami zdrowienia.

Pomoc udzielana przez Centrum jest bezpłatna.

Skip to content