Jak otrzymać e-receptę w poradniach zdrowia psychicznego Szpitala Babińskiego

Jak otrzymać e-receptę w poradniach zdrowia psychicznego Szpitala Babińskiego

W związku z wprowadzonym w Polsce  zagrożeniem epidemicznym lekarze Szpitala Klinicznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie wypisują swoim  Pacjentom e-recepty, co nie wymaga osobistej wizyty w Poradni Zdrowia Psychicznego a jedynie tele-porady lekarza prowadzącego leczenie ambulatoryjne Pacjenta. Leki ordynowane przy zaburzeniach psychicznych wymagają bowiem przynajmniej telefonicznego zorientowania się lekarza co do stanu zdrowia pacjenta. W przypadku wątpliwości co do telefonicznej oceny stanu zdrowia i wynikającej stąd konieczności osobistego kontaktu , lekarz zaprasza Pacjenta do osobistej konsultacji. Nie praktykujemy automatycznego wypisywania recept na podstawie prośby skierowanej przez e-mail.

Prosimy osoby pozostające wleczeniu ambulatoryjnym Szpitala Babińskiego aby prośby o recepty kierowali telefonicznie do właściwej poradni tak aby jej wypisanie i przesłanie w formie e-recepty było poprzedzone tele-konsultacją lekarza lub – jeśli jest taka konieczność – konsultacja osobistą.

Zdajemy sobie sprawę z ryzyka związanego z wizytą w Poradni )dojazd środkami Komunikacji miejskiej) niemniej zaordynowanie właściwych leków w odpowiedniej dawce jest z punktu widzenia naszych lekarzy i w interesie pacjentów priorytetem.

Lekarze przyjmujący w lecznictwie ambulatoryjnym naszego Szpitala są odpowiednio wyposażeni, a tele-konsultacje umożliwiają zebranie szczegółowego wywiadu epidemiologicznego celem minimalizacji ryzyka zakażenia.

Skip to content