Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny Kraków Śródmieście

Dzienny Oddział Psychiatryczny Rehabilitacyjny Kraków Krowodrza
Oddział mieści się w Krakowie, przy ul. Mehoffera 10 III p.
tel. 12 65 24 604

Kierownik Oddziału:
dr n. med. Joanna Bartuś – specjalista psychiatra
p.o. Pielęgniarki Oddziałowej:
Marzena Zapała

Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny Kraków Krowodrza dysponuje 25 miejscami i przeznaczony jest dla pełnoletnich Pacjentów wymagających specjalistycznej opieki psychiatrycznej, wykraczającej poza możliwości Poradni Zdrowia Psychicznego, ale bez konieczności całodobowej opieki szpitalnej.
Oferta terapeutyczna skierowana jest do chorych cierpiących na zaburzenia psychotyczne, zaburzenia nastroju i  zaburzenia wywołane organicznymi zmianami w centralnym systemie nerwowym.  Pełny cykl terapii w Oddziale  trwa do 16 tygodni. Terapia i leczenie w Oddziale odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach  8:00-14:30.

Do oddziału przyjmowane są osoby, które wyraziły zgodę na leczenie i zobowiązały się przestrzegania zasad i regulaminu.

Leczenie w Oddziale oparte jest na zindywidualizowanych programach leczniczo-rehabilitacyjnych, obejmujących różne formy terapii, których celem jest poznanie przyczyn zaburzeń, zrozumienie ich mechanizmów, a przede wszystkim poprawa funkcjonowania psychospołecznego. Model terapeutyczny to zapewnienie specjalistycznej opieki lekarskiej, psychologicznej, pielęgniarskiej oraz terapeutycznej. Oddział zajmuje się leczeniem farmakologicznym, psychoterapią grupową oraz indywidualną, oddziaływaniami psychospołecznymi oraz socjoterapeutycznymi. W ramach zajęć z pacjentami prowadzone są spotkania społeczności terapeutycznej, psychoedukacja, treningi interpersonalne, treningi umiejętności społecznych, terapia zajęciowa, relaksacyjna, wycieczki rekreacyjne.
W ramach zapewnienia ciągłości leczenia Oddział współpracuje ze znajdującą się w tym samym budynku Poradnią Zdrowia Psychicznego, a także z oddziałami stacjonarnymi Szpitala oraz Zespołem Leczenia Środowiskowego w Kraków Krowodrza I i II. W celu poprawy funkcjonowania Pacjentów w środowisku współpracujemy również z lokalnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej.

Przyjęcie do Oddziału odbywa się po kwalifikacji i ustaleniu terminu rozpoczęcia terapii. Konsultacje kwalifikujące do przyjęcia odbywają się w każdy wtorek  od 10:00 do 12:00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (tel. 12 65 24 604). Przy przyjęciu niezbędne są skierowanie na leczenie w oddziale dziennym od lekarza psychiatry i dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

Do oddziału przyjmowane są osoby, które wyraziły zgodę na leczenie i zobowiązały się przestrzegania zasad i regulaminu.

Skip to content