Dzienny Oddział Psychiatryczny Kraków Podgórze I

Ordynator Oddziału:

lek. med. Andrzej Marycz – specjalista psychiatra dzieci, młodzieży i dorosłych, ukończony kurs psychoterapii, tel. 12 65 24 250

Pielęgniarka Oddziałowa: Dagmara Skrzyńska, tel. 12 65 24 257

Sekretariat: 12 65 24 252

Lekarze: 12 65 24 243

Pielęgniarki:  12 65 24 242

Psychologowie  12 65 24 244

 

 

INFORMACJE O ODDZIALE

Oddział znajduje się na terenie Szpitala Babińskiego przy ul. Babińskiego 29 w budynku 102. Dysponuje 25 miejscami. Swoją ofertę terapeutyczną kieruje do osób z rozpoznaniem zaburzeń psychotycznych i zaburzeń nastroju nie wymagających całodobowej opieki psychiatrycznej. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.00.

Oddział dostosowuje swoją ofertę do preferowanego na całym świecie modelu, który przenosi główny akcent z lecznictwa zamkniętego na leczenie środowiskowe. Leczenie w Oddziale Dziennym  jest uważane za bardziej efektywne i mniej uciążliwe dla pacjenta (nie odrywające go od jego środowiska rodzinnego i społecznego).

Celem Oddziału Dziennego jest zapewnienie kompleksowej diagnostyki i terapii zaburzeń psychicznych.

Hospitalizacja dzienna daje możliwość diagnostyki i terapii o intensywności i efektywności porównywalnej z pobytem na oddziale całodobowym. Lekarze, terapeuci, pielęgniarki mają zapewnioną możliwość codziennego kontaktu z pacjentem, a pacjent z personelem.

KWALIFIKACJE

Kwalifikacje do oddziału odbywają się  w poniedziałki w godzinach 12.00 – 13.00 po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu pod numerem telefonu: 12 65-24-250.

Wymagane jest skierowanie od lekarza psychiatry i dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość. Po zakwalifikowaniu i wyrażeniu przez pacjenta zgody na leczenie uzgadniany jest termin przyjęcia.

Terapia prowadzona jest w oparciu o społeczność terapeutyczną, poprzez oddziaływanie farmakologiczne, psychoterapeutyczne, socjoterapeutyczne.

W oddziale oprócz codziennie prowadzonej społeczności terapeutycznej oraz pracowni makramy, pacjent ma możliwość uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych takich jak: psychorysunek, interakcja barw, muzyczna mandala oraz trening umiejętności społecznych, trening metapoznawczy czy klub prasowy, a także zajęcia terapeutyczno-edukacyjne, podczas których pacjenci mają możliwość poznania licznych miejsc na terenie miasta Krakowa (muzea, wystawy) i poza nim.

W oddziale prowadzone są równolegle dwie grupy psychoterapeutyczne w nurcie poznawczo-behawioralnym CBT oraz psychodynamicznym. Podział pacjentów do grup wynika z metod dostosowanych do diagnozy, dynamiki rozwoju choroby, poziomu intelektualnego pacjenta i jego możliwości poznawczych oraz poziomu funkcjonowania społecznego. Pacjenci mają również możliwość podjęcia psychoterapii indywidualnej.

Dzięki współpracy z Interdyscyplinarnym Centrum Terapii funkcjonującym na terenie Szpitala oferowane są również choroeterapia, muzykoterapia, ergoterapia. Pacjenci mają również możliwość podjęcia praktyk w pracowni kulinarnej i pracowni terapeutycznej Ciuszek.

Celem leczenia jest  redukcja objawów chorobowych, poprawa samopoczucia psychicznego, zapobieganie nawrotom, a także poprawa w zakresie rozpoznawania i nazywania własnych stanów emocjonalnych, tolerowania sprzecznych uczuć bez konieczności odgrywania ich w relacjach i w życiu codziennym, poprawa samooceny i funkcjonowania społecznego, zdolności do rozpoznawania i akceptacji własnych ograniczeń oraz dostrzegania swoich mocnych stron i wykorzystywania ich w codziennym funkcjonowaniu.

Po wypisie pacjenci mają możliwość kontynuacji leczenia w Poradni Zdrowia Psychicznego Szpitala lub Zespołach Leczenia Środowiskowego.

Skip to content