Blisko 2 mln zł otrzymać ma Szpitala Babińskiego w Krakowie w ramach – Pakietu Medyczego Małopolskej Tarczy Antykryzysowej

Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie
Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne
Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie
Lider: Województwo Małopolskie – Biuro Inwestycji Strategicznych

 

Szpital Kliniczny im. dr. J.Babińskiego SPZOZ w Krakowie podpisał z Województwem Małopolskim umowę partnerską na rzecz wspólnej realizacji projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny”.

Głównym celem projektu jest rozwój usług zdrowotnych w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 na terenie województwa małopolskiego. W ramach projektu Szpital planuje następujące zakupy:

  • zakup środków ochrony osobistej,
  • zakup środków do dezynfekcji oraz urządzeń do dezynfekcji,
  • zakup drobnego wyposażenia (termometry, ssaki, pulsoksymetry, ciśnieniomierze)

Z efektów projektu skorzystają przede wszyscy mieszkańcy województwa małopolskiego i osoby przebywające tymczasowo na jego terenie, w tych grupach także personel medyczny.

Wartość dofinansowania dla Szpitala Klinicznego im. dr. J.Babińskiego SPZOZ w Krakowie: 

1 900 399,00 zł

Wartość całego projektu:  114 061 350,00 zł

Inwestycja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. (85% Europejski Fundusz Społeczny, 15% Budżet Państwa), a termin jej realizacji  to okres od  1.04.2020- 31.12.2020 r.

 

Skip to content