Aktualizacja projektu Rozwój bazy lecznictwa psychiatrycznego poprzez modernizację obiektów Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie – II etap w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

AKTUALIZACJA

Dokonano aktualizacji projektu pn.; „Rozwój bazy lecznictwa psychiatrycznego poprzez modernizację obiektów Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie – II etap w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”, która dotyczy zakresu rzeczowego, wysokości oraz źródeł finansowania.
Po zmianie:
Kwota projektu ogółem: 36 594 518,52 zł
Dofinansowanie:
– budżet Województwa Małopolskiego – 12 099 718,50 zł
– EFRR – 22 495 747,13 zł
– BP – 1 499 716,48 zł
– NFRZK – 468 000,00 zł
– środki własne Szpitala – 31 336,41 zł

Zakres rzeczowy zadania po dokonaniu aktualizacji polegać będzie na modernizacji i przebudowie trzech obiektów szpitalnych: budynku nr 1 (1, 1A, 1B), budynku nr 4B i budynku nr 40.

Galeria prac – budynek nr 40

Galeria prac – budynki 1A i 1B

Galeria prac – budynek 4B

Skip to content