Ogoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie świadczeń pielęgniarskich polegających na zapewnieniu całodobowej opieki pielęgniarskiej pacjentom Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie

Ogoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie świadczeń pielęgniarskich polegających na zapewnieniu całodobowej opieki pielęgniarskiej pacjentom Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie

Znak sprawy: OP-4240-19/21

Warunki Konkursu Ofert : Warunki_Konkursu_Ofert_19_21-1

Załączniki w wersji edytowalnej: Warunki_Konkursu_Ofert_19_21_zalaczniki

Data publikacji: 30 września 2021 r.

Rozstrzygniecie: Rozstrzygniecie 19_21

Data publikacji: 11 października 2021 r.

Skip to content