Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenie usług medycznych w zakresie psychiatrii udzielanych przez lekarza

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenie usług medycznych w zakresie psychiatrii udzielanych przez lekarza”

Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenie usług medycznych w zakresie psychiatrii udzielanych przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii.

Znak sprawy OP-4240-25/19

Załącznik: WKO 1_Warunki-Konkursu-Ofert-_

Data publikacji: 23 października 2019 r.

Rozstrzygnięcie Konkursu Rozstrzygnięcie 25-19

Data publikacji: 31 października 2019

 

Skip to content