Szanowni Państwo
Darczyńcy Szpitala Babińskiego

Szanowni Państwo,

W trudnym dla nas wszystkich czasie szczególne znaczenie mają dla nas, przekazywane z odruchu serca, dary i wyrazy wsparcia. Jako pracownicy Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie pragniemy serdecznie i gorąco podziękować wszystkim, którzy w bardzo różny sposób okazali nam swoją pomoc. Otrzymaliśmy sprzęt ochrony osobistej – tak bardzo nam potrzebne maseczki czy przyłbice i inne środki ochrony osobistej. Takie dary umacniają nasze poczucie bezpieczeństwa, bo przecież wszyscy boimy się zakażenia, nie tylko siebie i naszych pacjentów, ale też naszych bliskich i kolegów. Z wielkim wzruszeniem przyjęliśmy posiłki, napoje i spożywcze produkty regenerujące. Dziękujemy za to wszystko, co tej pory dostarczyły nam firmy, restauracje i osoby prywatne świadomi, że i nasi Darczyńcy pełni są niepokoju o siebie i los swoich bliskich, a także swoich przedsiębiorstw.

Szanowni Państwo,
Prosimy abyście pamiętali, że Wasze wsparcie jest dla nas bezcenne, bo oprócz konkretnego wymiaru, pomaga nam w naszej pracy, umacnia nas w wierze w dobro, w ludzką życzliwość i solidarność, której wszyscy tak bardzo potrzebujemy w czasach tej wielkiej niepewności z jaką przychodzi nam się mierzyć.

Wszystkim Państwu z serca dziękujemy i życzymy zdrowia, nadziei, a także odnajdywania radości, płynącej z poczucia, że czynicie dobro.

Misja Szpitala

Misją Szpitala jest zapewnienie profesjonalnej opieki medycznej wszystkim Pacjentom oraz zaspokojenie Ich potrzeb i oczekiwań poprzez udzielanie świadczeń na najwyższym poziomie.

Jesteśmy największą w Małopolsce placówką specjalizującą się w leczeniu osób z zaburzeniami psychicznymi oraz uzależnionych od alkoholu. W szesnastu oddziałach stacjonarnych, ośmiu oddziałach opieki dziennej, dziewięciu zespołach leczenia środowiskowego oraz ośmiu poradniach udzielamy świadczeń stacjonarnych (około 8.500 rocznie) oraz ambulatoryjnych i dziennych (ponad 100.000 rocznie).

Od ponad stu lat służymy mieszkańcom regionu a także innych części Polski oferując opiekę medyczną na najwyższym poziomie, stosując najnowocześniejsze metody leczenia i kompleksowe świadczenia zdrowotne.

Od  padziernika 2021r. do odwołania wstrzymane zostały odwiedziny rodzin i bliskich u osób hospitalizowanych w Szpitalu.

Jednostki medyczne

Rodzaje jednostek medycznych w Szpitalu Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie

Projekty. Edukacja. Badania.

Projekty infrastrukturalne
Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie czyni starania prowadzące do pozyskania środków na realizację projektów infrastrukturalnych, szkoleniowych, naukowo – badawczych. Dotychczas zrealizowano kilkadziesiąt projektów współfinansowanych ze środków administracji terenowej, centralnej, jak i środków unijnych.

Ośrodek Edukacji Badań i Rozwoju
Ośrodek powstał w 2017 roku z inicjatywy Dyrekcji Szpitala, jako jednostka, która ma koordynować rozproszoną dotąd działalność szkoleniową i badawczą, a także realizować projekty związane z modernizacją i rozwojem placówki.

Nasza nowa strona WWW

Specjalizacje. Kursy. Szkolenia
Specjalizacja z psychologii klinicznej w Szpitalu Babińskiego trwa 4 lata i prowadzona jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia z dnia 30 września 2002 r.  Szpital prowadzi ją we współpracy ze Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie i Szpitalem Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie.  Informacja o naborze na edycję 2023-2027  Specjalizacja z psychologii klinicznej nabor_ogloszenie_2022

Badania Kliniczne i badania do prac dyplomowych
W celu przeprowadzenia w Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie konieczne jest podpisanie ze szpitalem stosownej umowy według procedur.
W celu sprawnego zawarcia umowy o przeprowadzenie badania klinicznego Ośrodek Edukacji, Badań i Rozwoju zaprasza do zapoznania się z zasadami rozpoczęcia negocjacji umowy o badanie kliniczne.

Badania do prac dyplomowych

W przypadku wykonywania badań na potrzeby przygotowywanych prac dyplomowych niezbędne sa nastepujące dokumenty:

 • Zaświadczenie z uczelni (potwierdzające status studenta, temat pracy, krótki opis pracy, dane promotora),
 • wniosek o wyrażenie zgody na przeprowadzenie badania – dokument wypełniony i podpisany przez studenta – wniosek do pobrania, wniosek_o_przeprowadzenie_badania-1-4 (4)
 • zgoda na przeprowadzenie badania – dokument wypełniony przez studenta w dwóch egzemplarzach (jeden dla szpitala, drugi dla studenta). Dodatkowo student ma obowiązek uzyskać wskazane w treści formularza zgody kierowników komórek organizacyjnych Szpitala, w których zamierza prowadzić badanie – zgoda do pobrania zzgoda_na_przeprowadzenie_badania-4 (8)

Powyższe dokumenty należy złożyć w Kancelarii Szpitala (Budynek nr 28 – Willa Dyrektora). Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:05.

Rozpoczęcie badania będzie możliwe po uzyskaniu pisemnej zgody Dyrektora Szpitala.

UWAGA: Po zakończeniu badania należy złożyć egzemplarz pracy w wersji elektronicznej na następujący adres e-mail: oebr@babinski.pl

 

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z Biurem OEBR (bud. nr 14 Centrum Terapii) tel. (12) 6524 467, e-mail: oebr@babinski.pl.

Lokalizacja

Zawsze z myślą o Pacjentach

  Szpital w obiektywie

   

  Depresja

  100 lat Szpitala Babińskiego

  Pierwsza Konferencja Naukowa Szpitala Babińskiego

  Rola Szpitala im J Babińskiego w Krakowie w opiece regionalnej oraz rozwój lecznictwa środowiskowego

  Szpital Psychiatryczny – wyzwania organizacyjne w procesie adaptacji do potrzeb pacjentów

  Skip to content